אדם אהרן

פארק אברבנאל - גורל השגעון בעידן הנדל"ן

במסגרת רפורמת בריאות הנפש, הוחלט על פינוי מספר מוסדות. בפועל, טרם נמצאו חלופות הולמות, והם נותרים בסטטוס של לימבו. פרויקט זה הוא הצעה לפתיחת מתחמים אלה כלפי המרחב העירוני המקיף אותם. המרכז לבריאות הנפש אברבנאל נבחר כמקרה בוחן ליישום ההצעה. בתכנון, הושם דגש על צרכים שיקומיים, מצוקת הדיור, וניסיון לייצר מרחב אורבני הכולל ריבוי שימושים, טבע, ועושר של ריבוד ההיסטורי.