אלמוג בן-שואב

התנתקות - התישבות: יישוב מחדש של מפוני תוכנית ההתנתקות

בתאריך י’ באב תשס“ה ,ה 15- לאוגוסט, 2005 ממשלת ישראל החלה במבצע של התנתקות מרצועת עזה כולה ומארבעה ישובים בצפון השומרון. מבצע זה נמשך 8 ימים ובו פינו 25 ישובים. אוכלוסייה זו של מפונים, לא רק שפונו מבתיהם, אלא גם נעקרו מכל שגרת חייהם. תפקידה
של ממשלת ישראל היה לדאוג לכל משפחה שפונתה, לשקם אותה במגורי קבע באזור החדש שניתן לה. אך הממשלה לא צלחה במשימה להעתיק את מקומות העבודה, הקהילות, בתי הספר, הישיבות, בתי הכנסת, גני הילדים, שטחי החקלאות, וכו', אל המרחב שנמצא בתוך גבולות הרצף הטריטוריאלי הישראלי. משפחות רבות מצאו עצמן, מספר שנים לאחר ההתנתקות, חסרות מגן כלכלי, מקום עבודה, מקום מגורים קבוע וללא קהילה.

מטרת הפרוייקט היא להציע תוכנית אלטרנטיבית לישוב מחדש למפונים בתוך
הגבולות הטריטוריאליים הרציפים של מדינת ישראל. תוכנית זו, אשר
מתוכננת בדיעבד למאורע, מסתמכת על ניסיון להבין את טיבה של האוכלוסייה
המפונה ושמירה על ערכים שנמצאו הכרחיים על מנתלנסות ולקיים בעבורם
סביבת חיים חדשה המושתתת ביסודה הרעיוני על שיגרה ישנה. בתכנון זה,
נבחנים ערכים ספציפיים ונשאלות שאלות על וכנגד ערכי התיכנון שנעשה
בפועל.