דניאל פרוינד

בית היתומים דיסקין בירושלים

בית היתומים דיסקין בירושלים הוא ארמון רחב מימדים בכניסה לירושלים המודרנית.

המבנה המונומנטלי הוא תוצאה של הצלחת מפעל מפואר אותו התחיל הרב דיסקין בעיר העתיקה בירושלים מחד, וסגנונו האדריכלי הייחודי של האדריכל טבצ'ניק שפעל בשנות העשרים של המאה האחרונה ששאף לייצר בארץ ישראל בניה בסגנון אותו כינה כסגנון "עברי".

הפרוייקט מתמודד עם המתחם ההיסטורי ומציע התאמתו לבית ספר להכשרה מקצועית כפי שהייתה נדרשת מדרי המוסד בשנים שהיה פעיל כבית יתומים. זאת על סמך מחקר היסטורי מעמיק.