דור לוי

השמורה למורשת יהודית

הגרעין התורני ,החליט להכנס ולהתערב בשכונת רמת אשכול לפני כעשור מתוך מטרה לשינוי אופיו הכולל של המרחב והמרתו באמצעים חינוכיים ותודעתיים לצד אלה ההתיישבותיים בכדי להחיות את הצביון היהודי. באמצעות עמותת תיירות ופעילות ציבורית נרחבת אשר יוזם ,מפעיל ומממן הגרעין התורני ,מתקיים תהליך להנגשה מחודשת של השכונה לציבור הישראלי ,שבסופו ,חברי הגרעין מקווים לעורר משיכה של ציבור יהודי אשר ישנה יחד איתם את המאזן הדמוגרפי .תרבות ההתיישבות והשיטה בה משתמשים חברי הגרעין בכדי לממש את חזונם ,הועתקו יחד איתם מיו״ש ,ממפעל ההתנחלויות והמאחזים.
ההתערבות האדריכלית מבקשת לאמץ את השיטה ואת מערך הצרכים והכוונות של קהילת המתיישבים החדשה. היא שואפת להקפיא מצב נתון ומייצרת תשתית לייצוג הנרטיב היהודי כאשר שכונת רמת אשכול והשרידים ההיסטוריים מהווים לה מצע לכך .היא עושה זאת בדמות מוזיאון חינוכי המדמה ביקור ב-׳שמורה עירונית׳ אשר מוקדשת כל כולה להנכחת הזיקה והייחוס היהודי