גנוסר וולף הנסל

MIXCALE

מרכזי מסחר רחבי מימדים השוכנים בשולי ערים ולאורך כבישים בין עירוניים הפכו בעשורים האחרונים לתופעה מוכרת.
מעבר לניתוק שלהם מהמרחב העירוני וההשפעה הישירה על תפקוד המרכזים הותיקים, הם מעידים על בעיה עמוקה יותר – העיר לא מסוגלת להכיל שינוי.
תכניות המתאר, שנועדו לשמש כמסמך חזון המכונן עירוניות מגוונת ויציבה, לא מציעות תשתית להזדמנויות חדשות אלא מגבילות את העיר מלהתפתח ולהיות חשופה לתהליכים חיצוניים.
גריד חדגוני מגביל את העיר מלהכיל תופעות בקנה מידה חדש.
הפרויקט מציע מספר עקרונות מנחים לתכניות מתאר שיעניקו לעיר גמישות. ביטול יעודי הקרקע יאפשר לפרוגרמות שונות בעיר להעתיק את מיקומן לפי הצורך. גריד מגוון וקבוע יהווה מצע להתפתחות תופעות עירוניות בקני מידה מגוונים.