אלכסנדרה טופז | הדר פורת

  • 054-6798131 | 054-7221682

עיר כארכיון: הארכיטקטורה של האוסף

כיצד הארכיון כמושג וכפרקטיקה יכול לשמש ככלי תכנוני ליצירת זהות מקומית בעיר חדשה. העיר, על בנייניה, רחובותיה, תושביה, האירועים שבה, היא ארכיון של עצמה. ככזו, היא מכילה סדרות של אובייקטים, אשר מהוות את ה"אוספים" של הארכיון. פעולת ה"ארכוב" של העיר מתבצעת על ידי קטלוג אוספים אלה, על פי קטגוריות נושאיות, אשר מכילות בתוכן את "אבני הבניין" של העיר. קריאה זו של המרחב מציעה שיטה חדשה לתכנון עירוני, שפעולתה היא יצירת מערך של סדרות חדשות בתוך המרחב הקיים המתמודד עם התכנון החזרתי, המסודר, המונומנטי, על ידי היותו מפוזר, מגוון ומרושת. העיר מודיעין היא מקרה בוחן לתפיסת העיר כארכיון. כעיר חדשה, בעלת אופי הומוגני היא מזמינה בחינת דרכים חדשות להתבונן, לתכנן ולספר את ה'שפה' הייחודית לה.

 

po.hadar@gmail.com | aloocha@gmail.com