עידו מהאגר

העברית בעיר

נראה כי הסיבות שבהן נוסדה אוניברסיטה זו [העברית] יעדוה מלכתחילה לתעודה מיוחדת. הגבעה אשר עליה היא בנויה, ואשר מנה נשקף אחד המראות הנשגבים ביותר בכל העולם כולו […] עשויה לרומם את נפשנו יום-יום […] כפי שהכריז הנציב העליון לארץ ישראל – האוניברסיטה כאחות לבית המקדש". נורמן בנטוויץ' 1932

ערכי התכנון של האוניברסיטה נלקחו מתוך עולם התכנון של המקדש. המקדש באופיו מתנשא מעל העם, החברה, המשפט והממשל. דוגמא קלאסית הינה מערכת היחסים בעיר אתונה העתיקה. הפרויקט מאתגר את מערכת היחסים בין האקדמיה לעיר, ומנתק ממנה את כלל ההקשרים המקדשיים. ובעיקרו מעביר את הקמפוס ללב העיר ומשלב בתוכו את מרקם העיר הקיים.