אורית אחנין

פארק חקלאי קהילתי

זיהוי פוטנציאל במרחב נטוש ליצירת מוקד פעילות קהילתי, מקיים ויצרני, המעודד חקלאות אורבנית. הפרויקט מתבסס על מארג שיתופי והתנדבותי, תוך יצירת ריאה ירוקה בלב העיר ומוקד משיכה לפעילויות נוספות.