אוסאמה זהר

לפנות מקום

הפרויקט מציע מתווה להתחדשות עירונית סביב שטחים ציבוריים פתוחים, תוך מתן דגש מיוחד למבני ציבור ותשתיות. במרכזה של התכנית – האדם ושימושו במרחבים השונים בכלל, וזהותו הספציפית של הפלסטיני הנצרתי בפרט. באמצעות שימור ייעודים ציבוריים גם על קרקעות בבעלות פרטית, ומתן גמישות בזכויות בניה לשימושים ציבוריים, הפרויקט מציע מרחב ציבורי פתוח חדש לנצרת. התכנית המוצעת תהיה לחלק מרשת של מרחבים ירוקים בכל רחבי העיר הקשורים באמצעות מערכת שבילים. המרחב הציבורי החדש בנצרת שואב את איכויותיו מזה של המנזרים בעיר. תפישה תכנונית זו תספק אוויר לנשימה לעיר הנחנקת היום מהיעדר תכנון ראוי, תפנה מקום לתרבות, ספורט וטבע בלב העיר תוך שימור ייחודה של נצרת