תמר לוינגר

שניה, דקה, שעה

הזמן משחק תפקיד מרכזי בחיינו, הכל נמדד לפי זמן ונדמה שאנו חיים בזמן יותר מבמרחב. הפרויקט מתוכנן על פי זמן בניגוד לתכנון המקובל על פי פרוגרמה. הפרויקט מציע מרחב ציבורי שמוגדר על פי משך זמן השהייה בו, שניה, דקה, שעה, בכך הוא מתאים את עצמו לקצב החיים המהיר ומחזיר את המהות למרחבים הציבוריים שאינם עומדים עוד בקצב החיים העכשווי.