אסתר ענויאן

Islands

אדם מוצא את עצמו שרוי בכאוס, כָּמֵהַּ   לשקט פנימי. החומר והתנועה שבטבע הם אלמנטים המשרים רוחניות ושלווה. ה"איים" שיצרתי הם מחוללי טקס המוביל את האדם להיטהרות ולרוגע נפשי אשר נמצאים בלב החיפוש המתמיד אחר הרמוניה.