יוסף ניסים

מצד עצמו

חומרים וטכניקה: חומר קרמי, סיבי נייר. לחיצה לתבנית

עבודה חומרית המבקשת לבטא את החיפוש אחר קיום ראשוני. קיום של דבר או ישות בעולם שערכו הוא עצם נוכחותו. קיום שאינו תלוי ביציקת תוכן ומשמעות או בהנמקה פונקציונלית, אלא ערכו של הדבר הוא עצם קיומו.

האדם לאורך חייו מלקט מחשבות ורגשות המתורגמות למעשים שהוא נותן להם משמעויות כדי להמשיך ולקיים את חייו ומעשיו. התנהלות זו ניכרת בבחירת לימודים ומקצוע, בהקמת משפחה, בשגרה יומית ובתפיסותיו ורעיונות של האדם. לכל דבר כמעט אנו נדרשים לתת משמעות מחייבת. לעתים התנהלות זו נחווית כרדיפה אחר התמלאות שאינה ניתנת לסיפוק, ויתרה מזאת, דורשת יותר ויותר הנמקות למעשים שלנו שיצדיקו את קיומנו.

העבודה מורכבת מכמה לוחות קרמיים בגדלים שונים. חלקם תלויים, חלקם נשענים על קיר.

הלוח, צורתו מלבן, נבחר כצורה מינימליסטית, מופחת בדימוי ככל הניתן ומבקש לחזור ליסוד קיומי באמצעות הפשטה ומינימליזם. כמו כן המלבן מיוחס לצורות סופרמטיסטיות – צורות יסוד שעל-פי מלביץ' מבטאות רעיון רוחני ועקרוני לגבי המציאות.

הלוחות, מסת החומר ועזות הגלזורה מנכיחים את הראשוני והמופשט, את הקיום שמצד עצמו.