לי פרידמן

התרה

"והאור/משיב צורה לצורה/זיכרון פרטי/אל זיכרון הכלל/שריר אל שריר/עצב אל עצב/גוף ונשמה/ומבעד לענן שחור/השמש עולה/מאירה וקודחת/אני נושם ורוקם חלום/וזורם וזורם וזורם…"

אריה מארק

חומרים: זכוכית ומתכות

טכניקה: סדנה חמה: *מוריני, סדנה קרה ועבודת תנור

* טכניקה מסורתית שפותחה באיטליה: איסוף זכוכית סביב ליבה, עיצוב וחיתוך.