מעין בן יונה

נקודת מבט

חומרים וטכניקה: שילוב טכניקות וחומרים

חומרים: זכוכית, פורצלן, חמר סטון וור.

טכניקות: שילוב טכניקות. עבודת אובניים, לחיצה לתבניות, הזלפות פורצלן, פט דוור.

שריפות:  שריפות אוקסידציה, רדוקציה, זכוכית (פט דוור) ולסטרים. טמפרטורות 1280-720.

 

העבודה היא פרי של מחקר חומרי ואישי, של חיפוש אחר השפה החומרית שלי, חיפוש של דרכים לגעת בחומר, לעבוד אתו ולדבר דרכו.

המרחב הנוצר מהחיפושים ומהניסיונות הוא כמו שדה המכיל אוסף של רגעים, נגיעות, טקסטורות, צורות ומפגשים הנוצרים ביניהם.

יחד הם יוצרים מרחב המאפשר להביט, לגלות, להקשיב.

 

"אני כותב כמו מי שלומד שפה חדשה וגם נזכר בשפה ישנה שידע ושכח"

נהר שניר