נועה צ'רנחובסקי

"היו לפניי בעולם הזה"

חומרים וטכניקה:  עבודת גלגל, stone ware, עיטור ידני

מערכות אוספים ומערומי כלים, מתוך נרטיב המציאות האנושי, נותרים כעדות  לחיים שהיו. הם שזורים במקום ובזמן שמתקדם, הופכים להיות  כטבע דומם ומקיימים בתוכם רקמות חיים חדשות. בזירות משחקים של חקירה וגילוי, בבדיקות של מתח חומרי בין האקראי לנשלט ודרך ייצור כלים ידני המוני, ישנו ניסיון לבחון יחסים בין טבע לתרבות.

הפרויקט הוא מחווה לכלי מפעל 'לפיד' הישראלי משנות ה- 70 של המאה הקודמת.  דגמי המפעל שהיו בכל בית ישראלי ממוצע, נותרו כמזכרת מתקופה קצרה של תעשייה קרמית משגשגת שהייתה בארץ.