עדנה פרידמן

השאר סימן

חומרים וטכניקה: פורצלן ואבנית ביציקה, באובניים ובמשטחים

מפגש בין גופי פורצלן לגלילי חומר. גופי הפורצלן מורכבים ממפרקים קרמיים המאפשרים תנועה וצליל ומודגמים בווידאו. המפגש בין הגופים לגלילים מאפשר קשרים שונים הנוצרים מתוך יכולת התנועה של הגופים. הגלילים הרבים במגוון הגדלים שואפים ליצור נוף טופוגרפי משתנה בהתאם לכיוון ההסתכלות.