רותם גרסטל

רותם גרסטל

 

באופן פרדוקסלי העבודה אינה מתמקדת בממשות של סירה כלשהי אלא בהיעדרה של הסירה. עיקר העבודה אינה ליצור "סיפור אודות _____" אלא ליצור "סיפור על חיפוש אודות".

לאקאן טען כי החרדה מסתובבת סביב ה"אין" והיא עולה בשעה שהחוסר הזה חסר ונוצרת תקיעוּת במקום שאמור להיות ריק, והיא האיווי שלא ניתן לספקו לעולם וקיים אצל כולנו. הפרויקט מציג מערך של ממצאים שמצירופם עולה סיפור המעיד על חוסר, אך במבט שני אפשר להסיק שנוצר משהו חדש עם נוכחות כשלעצמה, אולי היא התגלמותה של התקיעוּת, הרי היא החרדה הנעה בין השאלה והספק לבין התשוקה והכמיהה.

***נמצאה הקבלה עמוקה בין דרכי המחשבה של האמנית לבין דרך המחשבה של האמן ההולנדי בס יאן אדר, ואף היא נבחנת בעבודה זו.