Barak Polivoda

Hyper

מנחה: פרופ’ עזרי טרזי

צלם: עודד אנטמן

כיסא דינמי לאנשים היפראקטיביים

בעוד כמעט כולנו מייצרים תנועה בזמן הישיבה אפילו שהכיסא אינו מאפשר זאת, ניכר הצורך להפוך את הכיסא לדינמי.

Hyper – נותן הזדמנות חדשה לחוויית ישיבה קופצנית ונעימה, המאפשרת לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה או סתם לשבת לצייר בלי להרגיש נייחים.

המטרה לאפשר תנועה לא מוגבלת ואף להעצים את תנועות הגוף בדומה לכיסא נדנדה היוצר תנועה מקסימלית בגוף וזרימה מואצת של הדם ובזאת עוזרת להתרכז.