Hadar Arbeit

Ideal

בעולם אופורי עומדת מחליקה פיגורטיבית על הקרח ויוצרת סביבה עולם פנטסטי.

היא לא מוצאת סיפוק ביצירותיה עד שהיא פוגשת בייצוג האידאלי של עצמה שמוכיחה לה שהיא

לעולם לא תשיג את השלמות אותה היא רודפת.