Ben Weinberg

SoundShine

אפליקציית שעון מעורר המעדכנת את המשתמש במזג האוויר בחוץ על ידי בחירת שיר המתאים למזג האוויר כמנגינת ההשכמה של השעון המעורר.
הפרויקט נעשה בשיתוף עם ניר כץ וטל מילנר.