(עברית) הדר חן

(עברית) a few of my favorite things