Hannah Gellman

CEMENT Contemporary Art Factory

מיתוג למפעל לאמנות עכשווית במפעל נשר ברמלה. המפעל מביא אמנים לרזידנסי כדי שיצרו במקום מיצגים מיוחדים הקשורים לחלל. המיתוג כולל שפה גרפית, אתר, פרינט, אריזות וניירת. נעשה בשיתוף עם ניר כץ.