Nir Katz

Settlers

מיתוג לתוכנית שתלווה את חייהם של המתיישבים הראשונים על כוכב מאדים, הנשלחים לשם במסגרת פרויקט Mars One.  חוויה אינטראקטיבית המושפעת מעולם המדע הבדיוני ומזמינה לקחת חלק בפרויקט, וכוללת פוסטרים אינטראקטיביים, אתר ושפה גרפית .