רות כספי

כ"ד מתנות לכלה

מנחה: פרופ' עזרי טרזי

צלמת: טליה קרודו

מסורת קבלית עתיקה, לפיה החתן מעניק לכלה כ"ד (24) מתנות בשנה הראשונה לנישואיהם, היוותה בסיס לפרויקט.

נקודת המוצא מציעה פרשנות יהודית-חילונית במבט עכשווי.

מתוך כ"ד המתנות נבחרו ארבעה פריטים המתייחסים להיבט האישי במערכת היחסים הזוגית.

המתנות החדשות מסמלות ערכים ומחוות מהותיות בין בני זוג כגון התבוננות, מגע, לחישה והכלה הבאים לידי ביטוי בחוויות אינטימיות יומיומיות.