תום דירקטור

1069 כפיות אינדקס לעיצוב אוביקטים

מנחה: פרופ' חנן דה-לנגה

צלמים: דנה דירקטור ועודד אנטמן

הפרויקט עוסק בתהליך חיפוש ופיתוח צורה מכפית חד פעמית  ובתהליך יצירת אינדקס צורות לעיצוב אובייקטים.

יצרתי 1069 צורות שונות שנבעו מהכפית הראשונית. כל צורה היא אופציה למוצר. כפית היא מוצר פשוט בעל אבולוציה ארוכת שנים. חקרתי את הצורה, את השימושים ואת התפקודים המגוונים של הכפית.

היו מקרי מבחן בדרך. בחרתי כמה מוצרים לעיצוב ולפיתוח, ולבסוף התמקדתי בעיצוב נעליים. פרויקט זה משקף את שיטת העבודה והחשיבה של מעצב וממחיש את היכולת להגיע לעיצוב אובייקטים מכל חפץ, אובייקט, צמח וחי הנמצא ביקום.