אלכס בלואוס

אלכס בלואוס

נשים עומדות בפני מבחנים רבים וביקורת חברתית. עבודות הווידאו מתמקדות בנקודות מבט שונות על נשים בחברה ובתרבות הישראלית.

 

באחת העבודות, נעשה שימוש בפנים של אישה כקנבס לדימוי פורנוגרפי על ידי מחיקת זהותה, והחלפת פניה בדימוי מוכר הנלקח מן האינטרנט. ההחלפה נעשית בעזרת האיפור שמזוהה בתרבות הפופולרית ככלי חובה לכל אישה המופיעה על מסך.

 

בעבודה אחרת, מוצגים טקסטים שייעודם להדריך נשים לעשות פעולות מקובלות חברתית בתרבות המערבית־ישראלית בתחומי זוגיות, עבודות בית והתנהגויות במרחב הציבורי ועוד. ההאזנה לטקסטים המוקראים מאפשרת הדהוד, בחינה מחודשת ומרחב התבוננות פוטנציאלי בעל ממדים מוחשיים.