אלינה יאבטושנקו

החיים בדרך

Vika final

מצלמות אבטחה ממוסך לרכבי שטח מתרגמים תערוכה של שבעה אמנים צעירים מרקעים שונים. גלריית מוסא מזמינה את כולם לראות את העבודות המקוריות במוסך שבטירה.

הפרויקט קורא לבחינה מחודשת בחוויות הצפייה באמנות בעולם של ימינו, כאשר באופן פאראדוכסלי טבעי להתמקד במסכים יותר מאשר על חפצים ממשיים בסביבתנו.

השאלה עולה מיידית כשמבחינים במצלמות האבטחה — במה אני צופה, ואיפה כל זה קורה? מי אחראי על הפצתה של תרבות עכשווית לקהל? תודות לאינטרנט, אנו יודעים שאנשים יוצרים צורות אמנות שונות בכל העולם. יתר־על־כן, אם אתם סבורים שאמנות מתרחשת היכן שבאפשרותה לפגוש במציאות במהירות ובצלילות, כיצד ניתן להתמודד עם אמנות שכזו באופן אישי או וירטואלי?