אסף הינדן

384,403

גוף העבודה הוא דיגיטלי ואנאלוגי, מערך המבוסס על איסוף, שימור וקיבוץ של צילומים ואובייקטים, פיגורות שונות. מעגל סגור של מוטיבים חוזרים, פרגמנטים ופיסות מידע קטועות המבקשות את השלם.

 

הפרויקט מתעסק בתקשורת מרוחקת ומתווכחת, לא ישירה — אני רואה בתקשורת העכשווית חוויה דיגיטלית רגשית מרתקת. בזמנים בהם ניתן לייצר חוויות רגשיות ומיניות דרך תקשורת טקסטואלית, דימויי נוף, דימויי גוף והקלטות שמע — אני מבקש לבחון את הדיגיטלי והוירטואלי כייצוג של הממשי ולחשוב על הרגע בו הוירטואלי והמוחשי נפגשים, אם בכלל.