דוד זיסר

ספיחה מייצבת

החל משנות התשעים העולם האנושי הפנימי התרחק מתוך עצמו לטובת נוחות פסיבית וניסיון לחיות חיים של אחרים. כיום, העולם משכפל, מרחיב ומקבץ עצמו אל תוך טריטוריות וירטואליות שונות בשירות זמן, שפה ,טכנולוגיה וממסד.

 

המכונה הדיגיטלית שהשתלטה על הסביבה שלנו, מנקה את נוכחות האדם במרחב הציבורי. הטכנולוגיה, היא עוד גוף תאורה בדומה לשמש שמחייה אותנו. היא קוצבת אותנו לתוך עולם של ריבוי התראות ממכשירים, שמשרטטים את נוכחותנו בחלל הממשי. עבודות הווידאו והמייצג דנות באופן בו הרשויות בחסות התאגידים הגדולים מנכיחות עצמן במסכת הטכנולוגיה, בתפיסת הזמן ובזהות האדם.