הדר ברל

סַמָאדְהִי

סַמָאדְהִי הוא מושג המתאר מצב מדיטטיבי עמוק עד טראנס, בו החושים חדים והתודעה צלולה לחלוטין. מקור המושג בפילוסופיה ההודית ונפוץ בדתות וזרמים רוחניים שונים במזרח־אסיה.

 

על פי האמונה ההינדואיסטית ישנן שבע צ׳אקרות, נקודות המרכזות בתוכן אנרגיה בזמן מדיטציה. הסַמָאדְהִי הינו השלב השמיני והאחרון בדרך להארה מוחלטת (נירוונה) ומהווה מפגש, חיבור וריכוז כל הצ׳אקרות לתודעה אחת מאוחדת.

 

לכל צ׳אקרה הצבע, האופי, הרגש, החוש והתדר שלה. בעזרת שימוש בטקסטורות, צבעים ומגוון מדיות כמו ווידאו ארט, סאונד, הדפסות משי, אולטרה סגול והדפס דיו, באים לידי ביטוי הצבעים, הרגשות והתחושות שהצ׳אקרות מסמלות.

 

השאיפה בבסיס הפרויקט היא להמחיש את הקשר בין התכונות השונות של הצ׳אקרות לבין התחושה המתקבלת; איך הלב נראה? איך צבע אדום מרגיש? איך צבע כחול נשמע? כל עבודה בתוך הפרויקט מדגישה את התכונות הייחודיות לצ׳אקרה שהיא מייצגת, כשמכלול העבודות יוצר חוויה מאוחדת.