עידו ביטון

עידו ביטון

עבודת הווידאו מצולמת ברובה באזורי מדבר מבודדים ברחבי הארץ. המצולם, הוא היוצר, שטייל וישן תקופה מסוימת באותם אזורים. ההתנסויות עם העצמי, עם הגוף ועם הטבע נעשו מתוך ניסיון להתרחק פיזית ומנטלית מהמציאות היומיומית בחדר, בעיר ובמרחבים ציבוריים אל מקום מבודד. בכך מתקיים ניסיון למפגש מחודש עם העצמי, שיוצר בתוך הסביבה המתבודדת ומתוכה מרחב כן של התבוננות והתמודדות חזיתית וחזותית.