מרינה אסלניאן

Sonder

כאשר מתבוננים בעבודות ממרחק קטן, הציורים הופכים לדימוי מטושטש. רק ממרחק מסוים מן העבודות מתגלה לעין הדימוי המקורי במלואו.