מור שאולי

מור שאולי

אב ובן, נהג ונוסע, יחד בתוך מונית בחניון. הם אוחזים בזיכרונות עבר. חלל הרכב הוא המצע לאלמנטים המרכיבים את הזיכרון, ולמאמץ הילדי להעניק להם משמעות. הזיכרון בנוי מחומרי גלם כמו התבוננות, סאונד וחומריות, חושיות הכרוכה בהתענגות. מרכיבי הזיכרון מבודדים ועוברים תהליכים של הגדלה, הדגשה, חזרה והפרכה. הנסיעה וההיזכרות נובעות זו מזו, מזינות ומתגברות זו את זו. פעולת הזיכרון נוצרה במהלך הנסיעה במכונית והצפייה במראות מטושטשים חולפים שקשה להבחין ביניהם, בדומה למרקם הנזיל המאפיין את הזיכרון בכלל רעש האנטנה הנוקשת בגג החניון נחקק היטב בזיכרון של הילד ועובר התמרה. אנטנת מכשיר הקשר מתופפת על גג החניון, מפיקה צליל באופן מכני, ובו זמנית משדרת את עצמה ברגע העלייה בקשר ובכך נותנת את האות להתמסרות לדמיון.