רותם ברק

חלום בהקיץ

במיתולוגיה היוונית "החלום" הוא אחיו של "מוות" ובנה של "לילה", האלים שולחים את החלום כדי לבשר לבני האדם בשורות אמת על העתיד או שהם שולחים להם חלומות כזב.

 

באמצעות סדרת הצילומים אני מבקשת לנסח מחדש את הקו הדק והבדיוני המפריד בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, בין הדמיון והמציאות אשר משפיע על מרחב התחושות הפנימיות. האתגר בסדרה זו הוא לשלב שתי קצוות מנוגדים אלו ולאפשר להם להתקיים בהרמוניה מיוחדת באמצעות חומרים מגוונים כגון אלמנטים מתכתיים אל מול בדים רכים ושילוב טקסטורות שונות המנוגדות זו לזו. החומר המתכתי מייצג את העולם הגשמי הנתפס כנוקשה באמצעות החושים והרגשות שלנו. לעומתו, הרוך משתקף משתי הדמויות אשר מייצגות את התנועה בזמן ואת השאיפה של האדם לשלמות ולהגשמה עצמית.