שבתאי פינצ׳בסקי

כיצד מצלמים בארץ־ישראל

בעברית נהוג לתרגם את ”Curiosities of Cabinet” כ״חדר־פלאות״, פרשנות שממדגישה את התרשמות הצופה ומתעלמת מסקרנותו של החוקר. במרכז הפרויקט עומדות פעולות הקשורות זו בזו — אספנות ואוצרות של חומרים הקשורים למדע ״ידיעת הארץ״. ״חדר הסקרנויות״ המוצג בתערוכה מפענח ידע קיים ומציג סדרים חדשים בחומרים שהם תוצרים של כליו המתודולוגיים של מדע ידיעת הארץ — הטיול והצילום. החומרים נאספו מארכיונים ומוזיאונים לתולדות ארץ ישראל. בלב העבודה עומדת דמותו המיתולוגית של זאב וילנאי, מראשוני מורי הדרך, אשר הסתובב ברחבי הארץ בגפו, הציג תצלומים והרצה בעזרת ״פנס הקסם״.