טל הפנר

טל הפנר

בעבודה זו, אני בוחנת את היחסים בין גוף, טבע וקרקע. בתנועה עדינה, כחלק מפולחן בלתי מוכר, אני מחווה את כוח הכבידה המופעל על הגוף. לעתים מתנגדת אך לבסוף תמיד משתפת פעולה, אני מניעה את האורגניזמים הנוצרים ביחס אל הגרביטציה, המושכת את המסה מטה, אל האדמה.

 

״אפיפיט, צמח אוויר… הוא צמח הגדל על צמח אחר מבלי להיות טפיל עליו ומבלי לקיים עמו יחסי הדדיות, אלא משתמש בו כמקום לאחיזה בלבד. הצמח הנושא אותו משמש מעין מצע לאפיפיט, אשר שורשיו כלל אינם בקרקע.״

ויקיפדיה