עידו בהר

פוצי המעופף

פוצי המעופף

פוצי נולד עם פיגור שכלי וכדי להתעלות מעל למגבלותיו הוא חולם לעוף.  
בשביל ילדי השכונה זוהי סיבה טובה להציק לו. מצבו של פוצי מחמיר כאשר אלו מפתים אותו לעוף מגג בית הספר.