רותם רוטנברג

חיה (בבית)

שחור לבן. נקי ומצוחצח. מחכה. במקום. מוצב. מקושט ומחופץ.

משחק. כולא. ממלכה. מפלט, מחסה.

שחורה לבנה. מוצבת. ממוקמת. מתמזגת. מחכה.כלואה. מכוסה.

מתעוררת. חיה. נושמת. משוטטת, בתנועה.