גל אפודי

זה מה שזה

טליה ובן זוגה גברי חיים בישוב מבודד צמוד ליער, טליה מטפלת בחיות היער במידה והן נפצעות ומשחררת אותן. אך בתוך האווירה הפסטורלית מסתתרים המתח והאלימות בין בני הזוג וטליה צריכה לבחור: האם להישאר במצב הקיים או לעשות מעשה.