ג׳ניה בורקטובסקי

מכתבים הביתה

סרט וידיאו ארט קצר הדן במושג הייאוש תוך בחינת המאזן בין כוח לכוחניות ומקומו של הגבר בחיי.