מור מסרי

כלל

אשה נכנסת לבניין כלל הירושלמי במטרה להשתין, פוגשת בדמויות שסוחפות אותה לחוויה

של התעוררות. היא מעוררת את הבניין לחיים והוא אותה.