ינון לן

הגיפו את התריסים

לצד מיטתו של סבו החולה, אדם צעיר מעלה בזכרונו רסיסי רגעים קטנים שצבר ממנו – בניסיון אחרון להאחז בדמותו לפני שיפרדו.