איתמר שגיא

פרויקט גמר: בזמן שבני תמותה ישנים

חמש חוברות מאוירות מבוססות על חמישה סיפורים קצרים מאת הסופר קורט ונגוט, כל חוברת מאוירת הודפסה בפורמט אחר.

הבוגרים