נועה נבות

מסע אל העבר

אפליקציית לימוד היסטוריה לחטיבההמשלבת למידה דרך שלוש דיסציפלינותציר זמןמפה ולמידה מתוך הספר.

הבוגרים