נועה נבות

קוביות משחק דראג

איור דוקומנטרי בעקבות יובל אדלמןהמגלם דמות דראגקווין בשם ציונה פטריוטבמשחק ההרכבה ניתן ליצור דמויות שונות מאותו אדםודרך כך לעורר מחשבות על מגדר וזהות.

הבוגרים