שני סופר

פוסטרים לג׳ים ג׳רמוש

שלושה פוסטרים לבמאי ג׳ים ג׳רמוש הפוסטרים מאויירים בפנדה על נייר בריסטול שחור.

הבוגרים