אביטל ברקאי

אחרי – מורשת דיגיטלית

בעידן הדיגיטלי יותר מחמישים אחוז מהנכסים הרוחניים שלנו נמצאים ברשת. אחרי שלא נהיה חשוב שיעברו הלאה, לקרובים אלינו. מקרים רבים של אנשים שמתו וקרוביהם לא יכלו לקבל את כל אלו מפני שלא טופלו כראוי לפני המוות. בחרתי ליצור פלטפורמה בה אדם יכול ליצור עיזבון דיגיטלי ולהוריש אותו לקרוביו ברגע מותו, לשמר את המידע, ולאפשר להם שיטוט אינסופי בתוך נכסיו.

הבוגרים