דוד חזן

נתיבים לישראל

הצעה למערכת תלת לשונית לתחבורה הציבורית בישראל – פרוייקט גמר

 

הפרוייקט מתמקד במערכת התמצאות (Wayfinding System) במרחב הציבורי, שהוא המשמעותי ביותר, ומציע יסודות גרפיים וטיפוגרפיים עליהם תושתת המערכת כולה. מערכת גרפית תלת-לשונית אחידה וברורה, תנגיש את השימוש בתחבורה הציבורית לכלל האוכלוסיה. הפרוייקט כולל שילוט פיזי מואר (בגודל אמיתי), מפה מוארת, וספר מותג המפרט את עקרונות המערכת הגרפית.

הבוגרים