נועה נבות

בַּפְהַמֶש עַרַבִּי

ספר מאויר והומוריסטי ללימוד עצמי של יסודות הערבית המדוברת למבוגרים

מטרת הספר היא להנגיש את השפה הערבית ולעודד את לימודהתוך שימוש בהומור ובאיורים בתור כלי לימוד וגורם משיכה

לצד הספר קיימת אפליקציית עזר לצורך שמיעת הטקסטים הנלמדים ודרך הגייתם

הספר מקנה את יסודות השפה הערבית המדוברת: אוצר מילים, דקדוק והגיה. כלים אלו יהוו בסיס ופתח להמשך לימוד השפה. 

המניע לפרוייקט הוא האמונה כי על ישראלים להכיר וללמוד את השפה הערבית כחלק מהשייכות האזורית והתרבותית שלנו וכבסיס לתקשורת ולדו קיום במדינה. 

הבוגרים