נעמה וייס

עיר הזכוכית

פתיח לסרט על פי ספרו של פול אוסטר.

הבוגרים